De Stichting stelt zich tot doel
meervoudig gehandicapte kinderen en
hun ouders te ondersteunen.
d.m.v. voorlichting, contact met lotgenoten en
het bieden van ontspanning om zodoende
sociaal isolement te voorkomen en te komen
tot een zo optimaal mogelijk leven.