Welkom op de website van Stichting Rebecje
Stichting Rebecje is opgericht op 22-01-07,
Via deze website willen wij u informeren
Over de ontstaansgeschiedenis van onze stichting
De te verwezenlijken doelen waar we mee bezig zijn
En hoe u ons hiermee kunt helpen.
Wij wensen u veel lees plezier en danken u
Alvast voor Uw interesse en Uw betrokkenheid.